سنگ یاقوت کبود افریقایی شما را از شر سردرد های میگرنی خلاص می کند

سنگ یاقوت کبود افریقایی شاید چشمگیرترین و مسحورترین سنگ قیمتی در میان خلاصه نه سنگ قیمتی باشد که به یک جسم نبوی یا یک سیاره مرتبط و تحت تاثیر قرار می گیرند.

از زمان های قدیمی در هندوئیسم، این سنگ یاقوت به عنوان یک سنگ قیمتی مهم و قانع کننده مورد پرستش قرار گرفته است.

مدت زیادی است که از سنگ های قیمتی استفاده شده و بر اساس معقول ترین آنها با طالع بینی فرد برای به دست آوردن هدایا و نتایج ایده آل از یک سیاره پیشنهاد می شود.

ظاهر سنگ یاقوتی: سنگ درخشان و درخشان یاقوت از رنگ صورتی کمرنگ تا قرمز قابل دسترسی است و به همان اندازه می تواند فوراً توجه هر فردی را به خود جلب کند.

وجود عنصر کروم به سنگ جواهر یک رنگ صورتی یا قرمز کم رنگ می دهد.

سنگ یاقوت کبود افریقایی

بهترین و با کیفیت ترین سنگ های قیمتی یاقوت سرخ به رنگ قرمز تیره کبوتری در کنار تماس صاف و صاف و شکل برش تیز شناخته شده است.

یاقوت معمولی (سنگ مانیکیا) یک سنگ قیمتی ارزشمند است که عملاً همه افراد را به خود جذب می کند.

نیروهای جادویی و رابطه آن با اسراف معتبر و کلی شگفت انگیز است.

جواهر یاقوت سرخ که در غیر این صورت مانیکین هندی نامیده می شود، در هندوئیسم یک سنگ قیمتی بسیار مورد ستایش بوده است، زیرا طبق پیشگویی ودایی، سنگ یاقوت سنگ قیمتی خورشید، ارباب زودیاک است.

خورشید پرورش دهنده، تامین کننده ضروری انرژی و روح کالاپوروشا است.

یاقوت معمولی با رنگ قرمز تیره‌اش یکی از آن زوج‌هایی از سنگ‌های قیمتی است که بدون شک می‌توانند جواهرات بدی را شکست دهند!

یاقوت در روش غربی سنگ تولد ماه جولای است.

سنگ یاقوت معمولی دارای سایه قرمز است و معمولاً با اشتیاق و عشق مرتبط است.

یاقوت های معمولی به طور منظم به عنوان یک ویژگی تحسین ناپذیر مهارت دارند.

گفته می شود که خواص فیزیکی یاقوت سرخ با نیرو و گرمایشی که دارد آرایش یک فرد متمایل به بدبختی را احیا می کند و نیاز به درخشندگی دارد.

یاقوت سرخ توسط اربابان و برجستگان به عنوان نشانه ای از قدرت و اسراف در موارد قبلی پوشیده می شد.

در شرایط کنونی، شخصی با یک خورشید عالی در نمودار تولد با پوشیدن یک یاقوت معمولی درجه یک می تواند موقعیت سلطنتی و ویژگی های اسراف را به دست آورد!